În data de 03.03.2023, la ora 12:00, în sala 3.2, din cadrul Bibliotecii UPB, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Studiul și perfecționarea unui sistem optomecatronic de măsurare și testare oculară / Research and Development of an Optomechatronic System for Eye Measurement and Testing

elaborată de domnul 

BABOIANU George

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CONSTANTIN NIȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. SILVIU DAN MÂNDRU REFERENT
Prof.dr.ing. MIHAELA IOANA BARITZ REFERENT
Prof.dr.ing. CONSTANTIN DANIEL COMEAGĂ REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.