În data de 03.11.2023, la ora 10:30, în sala EC 201,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Studiul rezistenței de contact al conectorilor de curenți slabi din industria automobilelor supuși factorilor de îmbătranire /  Study of Contact Resistance in Automotive Low Current Connectors Subjected to Aging Factors

elaborată de,

DANKAT Gideon Gwanzuwang

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. EMIL CAZACU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. LAURENȚIU MARIUS DUMITRAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ADRIAN SAMUILĂ REFERENT
Conf.dr.ing. FLORIN ROMAN ENACHE REFERENT
Prof.dr.ing. FLORIN CIUPRINA REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.