In data de 10.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul concentrației de radon și metode de reducere a acesteia în spații închise / Study of Radon Concentration and Methods of Reducing it Indoors,

elaborată de

CUCU Marina – Ionela,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CRISTIAN DINCĂ PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DANIEL DUPLEAC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GHEORGHE LĂZĂROIU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. ALEXANDRA LAURA CUCOȘ DINU MEMBRU
Conf.dr.ing. TIBERIU CĂTĂLINA MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: secretariat.sc.doctorala@gmail.com, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313