În data de 20.12.2023, la ora 10:30, în sala G-02 – Polizu, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studiu asupra răspunsului mecanic al materialelor compozite hibridizate la nivelul laminei supuse încărcărilor statice și dinamice / Study of the Mechanical Response of Ply-Level Hybrid Composites under Quasi-Static and Dynamic Loadings

elaborată de

DEMȘA (CASAPU) Maria

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,  domeniul de doctorat INGINERIE AEROSPAȚIALĂ, Componenţa comisiei fiind următoarea: 

Prof.dr.ing. Daniel Eugeniu CRUNȚEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Ion FUIOREA

Prof.dr.ing. Michel ARRIGONI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. dr. ing. Nachum FRAGE REFERENT
CS I dr. Adriana ȘTEFAN REFERENT
Conf.dr.ing. Ciprian LARCO REFERENT

Persoanele interesate pot participa, on-line, la ședința de dezbatere și susținere publică prin transmiterea solicitării la SD de Inginerie Aerospațială.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313