In data 20.09.2023, la ora 12:00,  în sala JB 112, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări privind obținerea de aliaje concentrate complex cu densitate redusă / Studies and Research on the Obtaining of Complex Concentrated Alloys with Reduced Density 

elaborată de doamna

BĂNICĂ (BADEA) Ioana Cristina

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR,  componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU ȘTEFĂNOIU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. ERIKA DIANA ARDELEAN REFERENT
Prof .dr.ing. VASILE BRATU REFERENT
Prof. dr. ing. VALERIU GABRIEL GHICA REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313