In data 20.09.2023, la ora 10:00,  în sala JB 112, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări privind dezvoltarea, testarea și caracterizarea unor acoperiri cu rol de barieră termică (TBC) / Studies and Research on the Development, Testing and Characterization of Thermal Barrier Coatings (TBC)

elaborată de domnul

BADEA Teodor Adrian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. VALERIU GABRIEL GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. TEODOR HEPUȚ REFERENT
Prof .dr.ing. VASILE BRATU REFERENT
Prof. dr. ing. RADU ȘTEFĂNOIU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313