În data de 19.09.2023, la ora 10:00,  în sala Jl 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări experimentale privind comportarea mecanică și comportarea la eroziunea cavitațională a unui aliaj de aluminiu din seria 7075 / Studies and Experimental Research on Mechanical Behavior and Cavitational Erosion Behavior of an Aluminum Alloy Type 7075

elaborată de domnul

ODAGIU Petrișor Ovidiu

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  CRISTIAN PREDESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  BRÂNDUȘA GHIBAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  ILARE BORDEAȘU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. COSTICĂ BEJINARIU REFERENT
Prof.dr.ing. TEODOR MAGHEDON PISU REFERENT
Prof. dr. ing. IULIAN VASILE ANTONIAC REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.