În data de 23 noiembrie 2022, la ora 10:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări experimentale privind adaptarea sistemelor de reglare automată a turbomotoarelor, în scopul optimizării testării în bancul de probe / Experimental studies and research regarding the adaptation of control systems for gas turbines, with the purpose of optimizing the bench tests

 elaborată de

DEDIU Gabriel

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE AEROSPAȚIALĂ,

Componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof. Dr. Ing. Teodor Lucian GRIGORIE PREŞEDINTE
Conf.dr.ing. Daniel Eugeniu CRUNȚEANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
CS.I Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU REFERENT
Comandor Conf. Dr. Ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES REFERENT
Conf. Dr. Ing. Grigore CICAN REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313