În data de 06.10.2022, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

 Studii privind securitatea informațiilor – analiză din perspectiva vulnerabilităților TEMPEST / Research on Information Security – Analysis from the TEMPEST Vulnerability Perspective

elaborată de

BOITAN Alexandru – Dan

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  SIMONA – VIORICA HALUNGA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORINA NAFORNIȚĂ REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN NICOLAESCU REFERENT
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313