În data de 19.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii privind reintrarea distructivă în atmosferă a vehiculelor aerospațiale / A Study on the Destructive Atmospheric Reentry of Aerospace Vehicles

elaborată de

AFILIPOAE Tudorel – Petronel,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE AEROSPAȚIALĂ,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. TEODOR LUCIAN GRIGORIE PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TEODOR – VIOREL CHELARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. STERIAN DĂNĂILĂ REFERENT
Prof.dr.ing. EDWARD RAKOSI REFERENT
C.S.II.dr.ing. VICTOR PRICOP REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.