În data de 06.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  STUDII PRIVIND REALIZAREA UNUI ELECTROMAGNET HTS PENTRU

CÂMP MAGNETIC INTENS ȘI UNIFORM / STUDIES CONCERNING AN HTS SUPERCONDUCTING ELECTROMAGNET FOR INTENSE AND UNIFORM MAGNETIC FIELD

ENACHE DAN,

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRICĂ,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  EMIL CAZACU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU – MIHAIL  MOREGA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. VALERIU DAVID MEMBRU
C.S.I.dr.ing. ION DOBRIN MEMBRU
Prof.dr.ing. LAURENȚIU – MARIUS DUMITRAN MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro, astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 16.08.2021