În data de 19.12.2023, la ora 10:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Studii privind motoarele electrice multifazate / Studies on Multiphase Electric Motors 

 elaborată de,

DUMITRU Constantin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  LAURENȚIU – MARIUS DUMITRAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VIRGILIU FIREȚEANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. LORAND SZABO REFERENT
CS II.dr.ing. EMIL TUDOR REFERENT
Conf.dr.ing. OVIDIU CRAIU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.