In data de 14.12.2023, la ora 11:00,  în sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii computationale ale aero-thermodinamicii sistemelor de propulsie supersonice  / Computational Studies of the Aero-Thermodynamics of Supersonic Propulsion Systems

elaborată de domnul

ILIE Marcel

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing.  NICOLAE IONESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.habil.ing.ec. AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ec. Răzvan-Cătălin DOBREA
Referent Prof.univ.dr.ing.  CRISTIAN-EMIL MOLDOVEANU
Referent Prof.univ.dr.ing.dr. CORNELIU BERBENTE

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: liviudanielghiculescu@yahoo.com și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.