În data de 28.04.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele IOT / Designing Risk Assessment Applications for Internet of Things Projects

elaborată de

FIREȚEANU Vlad Valentin,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORNELIU RUSU REFERENT
Prof.dr.ing. CĂLIN VLĂDEANU REFERENT
Conf.dr.ing. MARIUS DOBREA REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313