În data de 22.09.2023, la ora 11:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura, în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul: Strategii de optimizare a consumului de energie pentru vehicule electrice / Energy Consumption Optimization Strategies for Electric Vehicles       

elaborată de

POPESCU Cristian – Liviu

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. MIHAELA MOREGA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. AURELIAN CRĂCIUNESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU REFERENT
Prof.dr.ing. ION POTÂRNICHE REFERENT
Prof..dr.ing. VALENTIN NĂVRĂPESCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.