In data de 13.01.2022, la ora 14:00,   pe Platforma Teams, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:


SISTEME NANOTRANSPORTOARE PE BAZĂ DE PRINCIPII ACTIVE NATURALE CU ACȚIUNE ANTIOBEZITATE ȘI ANTIOXIDANTĂ /

NANOCAREER SYSTEMS BASED ON NATURAL ACTIVES WITH ANTIOBESITY AND ANTIOXIDANT ACTIONS


elaborată de doamna


COC (PASCARU) LUCIA MARINA CRISTINA,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat    CHIMIE,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.Habil dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof. Emerit dr. AURELIA MEGHEA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.habil.ing. IOANA LĂCĂTUȘU MEMBRU
Prof.dr.habil. CRISTINA ELENA DINU – PÎRVU MEMBRU
Conf.dr. MARCELA – ELISABETA BĂRBÎNȚA – PĂTRAȘCU MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313

Data: 22.12.2021