In data de 29.09.2022, ora 11:00,  sala  CK 104 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: SISTEME INTEGRATE DE MANAGEMENT AL COSTURILOR DE PRODUCŢIE / INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS OF PRODUCTION COSTS, elaborată de doamna

CAZANGIU (ZAHARIA) B. Valentina-Eugenia,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Nicolae IONESCU
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing. Corneliu NEAGU
Referent Prof.univ.dr.ing.ec. Cosmin Octavian DOBRIN
Referent Conf.univ.dr.ing. Lucia Violeta MELNIC
Referent Conf.univ.dr.ing. Maria Magdalena ROȘU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică. Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.