IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Development of eco-friendly materials for environmental protection” elaborată de sl.dr.ing. Maria RÂPĂ, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor.

 

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE