În data de 28.09.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

Electrodepunerea aliajelor pe bază de nichel și staniu din lichide ionice eutectice pentru aplicații electronice / Electrodeposition of Nickel and Tin Based Alloys from Deep Eutectic Solvents for Electronic Applications

elaborată de

ROSOIU Sabrina Patricia,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE,  domeniul de doctorat FIZICĂ,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.univ.dr. CRISTINA STAN PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.rer.nat. MARIAN ENĂCHESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.emerit dr. TEODOR VIȘAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.dr. PETER LEISNER REFERENT
Prof.univ.dr. VALENTIN BARNA REFERENT
C.S.I.dr.fiz. IONUȚ MARIUS ENCULESCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail teodor.turcanu@upb.ro  Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313