Rezultatele evaluării științifice GNaC 2018 ARUT

Rezultatele evaluării științifice GNaC 2018 ARUT

Listele cu rezultatele evaluării științifice GNaC 2018 ARUT

Listele cu punctajele obținute pe domenii de specializare științifica s-au întocmit  în conformitate cu cele precizate la Anexa 3 din Pachetul de Informații GNaC 2018 ARUT.

Contestațiile se primesc până pe 07.10.2018 ora 24:00.

În conformitate cu cele precizate la Punctul 12, subpct. e) din Pachetul de Informații GNaC 2018 ARUT:

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele  asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa  de email dana.gheorghe@upb.ro pentru Universitatea Politehnică București.

Publicarea rezultatelor finale (proiectele selectate pentru finanțare) se face după rezolvarea tuturor contestațiilor pe data de 10 Octombrie 2018.