In data de 15.07.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  REZISTENȚA LA COROZIUNE A ÎMBINĂRILOR SUDATE REALIZATE DIN OȚELURI INOXIDABILE AUSTENITICE 304 ȘI 316L / CORROSION RESISTANCE FOR WELDED JOINTS WHICH ARE MADE OF 304 AND 316L AUSTENITIC STAINLESS STEEL


elaborată de

ALLA ABOU HARB, în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIA MATERIALELOR


Rezumat Ro  /Rezumat En


Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.habil.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC – Presedinte

Prof.dr.ing. ION CIUCĂ – Conducator de doctorat

Prof.dr.ing. CORNELIU MUNTEANU – Membru

Prof.dr.ing. MIRCEA ȚIEREAN – Membru

Prof.dr.ing. BRÂNDUȘA GHIBAN – Membru

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313