În data de 30.05.2022, la ora 10:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced Zener – Based Voltage References

 elaborată de

 BUCUR Viorel,

Rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

                                   

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIRCEA BODEA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. LIDIA DOBRESCU REFERENT
Prof.dr.ing. LIVIU GORAȘ REFERENT
Conf.dr.ing. MARIUS NEAG REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro

Astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313