În data 22.09.2023, la ora 10:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Proiectarea, elaborarea și caracterizarea de noi aliaje   biocompatibile β-Ti / Design, Development And Characterization Of New Biocompatible β-Ti Alloys

elaborată de domnul

GHICA Ștefan Ioan

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. MIRCEA IONUȚ PETRESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN VIDA-SIMITI REFERENT
Prof .dr.ing. ANA VIRGINIA SOCALICI REFERENT
Conf. dr. ing. GHEORGHE IACOB REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313