Prof.univ.dr.ing. Ion PENCEA – Contributii privind triada: materialogie, metrologie fundamentala si ecomaterialogie

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contributii privind triada: materialogie, metrologie fundamentala si ecomaterialogie” elaborată de Prof.univ.dr.ing. Ion PENCEA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII_RO_EN

Componenta comisiei:

1Prof. Iulian RIPOŞANUniversitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2Prof. Leandru-Gheorghe BUJOREANUUniv. Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi
3Prof. Ionel CHICINAŞUniv. Tehnică din Cluj Napoca

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html

 Data, ora si locatia susținerii: 05.11.2020, ora 10.00, Sala JI 109.