Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala doctorala de Stiinte Aplicate, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Investigații experimentale și teoretice ale unor plasme obținute cu ajutorul laserului” elaborată de Prof.dr. Petru-Edward NICA, cu functia de baza la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunerea pentru componenta comisiei de evaluare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html