În data de 29.09.2022, la ora 10:00,  sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Procese de sorbție cu adsorbanți obținuți din produse naturale  / Sorption Processes with Sorbents from Natural Products

 elaborată de

AHMED SHAALAN BDAIWI

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. DĂNUȚ – IONEL VĂIREANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TĂNASE DOBRE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. IULIANA DELEANU MEMBRU
Prof.dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ MEMBRU
Prof.dr.ing.  ALEXANDRU OZUNU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.