Pe data de 24.09.2021, ora 9:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

PROCESE DE FABRICAȚIE A SISTEMELOR MICRO-ELECTRO-MECANICE CU APLICAȚII ÎN MEDICINĂ /

MANUFACTURING PROCESSES OF MICRO-ELECTRO-MECHANICAL-SYSTEMS WITH APPLICATIONS IN MEDICINE,

elaborată de doamna

MARINESCU N.I. Maria-Roxana,

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Liviu–Daniel GHICULESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Nicolae IONESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Oana DODUN–DES– PERRIERES
Referent C.S.I.dr.fiz.ing. Mărioara AVRAM

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 30.08.2021