In data de 13.11.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  PREVIZIONAREA ȘI OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR SUPERALIAJELOR CU BAZĂ NI AVANSATE, PRIN METODE COMPUTAȚIONALE  / PREDICTION AND OPTIMIZING ADVANCED NICKEL-BASE SUPERALLOYS FEATURES BY COMPUTATIONAL METHODS

elaborată de

CONDRUZ MIHAELA – RALUCA

REZUMAT_RO /REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR.  

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.habil.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI OVIDIU COJOCARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  GEORGE ARGHIR MEMBRU
Prof.dr.ing.  IOAN GIACOMELLI MEMBRU
Conf.dr.ing.  MIHAI BRÂNZEI MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313