În data de 24.09.2021, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Cercetări privind extinderea regimurilor de zbor la vehiculele electrice fără pilot   /    Research on the Extension of Flight Regimes to Unmanned Electric Vehicles

elaborată de

PLEȘCA Vasile,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea: 

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ALEXANDRU – MIHAIL MOREGA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CONSTANTIN GHIȚĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIRCEA RĂDULESCU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. PAUL MINCIUNESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. TIBERIU TUDORACHE MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.