In data de 18.03.2021, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind efectul amortizării histeretice asupra fenomenului de oboseală prin vibrații a lipiturilor de tip Sn-Ag-Cu utilizate în aparatura electronică/ Research on the Effect of Hysteretic Damping on the Phenomenon of Vibration Fatigue of Sn-Ag-Cu Type Solders Used in Electronic Equipment

 elaborată de doamna

PETRESCU (STOICA) ALINA-MARIA,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, 

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ANDREI TUDOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. SPIRIDON CREȚU MEMBRU
Prof.dr.ing. LORENA DELEANU MEMBRU
Conf.dr.ing. IOAN PLOTOG MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: olga.dumitrescu@upb.ro; nicolae.stoica@upb.ro

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313