În data de 01.11.2021, la ora 16:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în Sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Cercetări asupra parametrilor electrici  ai supercondensatoarelor / Research on the Electrical Parameters of Supercapacitors

elaborată de

PAVEL (NEGROIU) Rodica – Cristina,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. PAUL SVASTA    CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN LIȚĂ REFERENT
C.S.I.dr.fiz. MIHAI VARLAM REFERENT
Prof.dr.ing. CIPRIAN IONESCU REFERENT

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313