În data de 15.02.2022, la ora 11:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea sistemelor automate care folosesc senzorI / Sensors – Based Automatic Systems Optimisation

 elaborată de

ȘELEPIUC (DRĂGULINESCU) Ana – Maria – Claudia,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. SIMONA – VIORICA HALUNGA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORINA NAFORNIȚĂ REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN NICOLAESCU REFERENT
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro

Astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313