In data de 05.10.2022, ora 11:00, sala 2.2 din Bibliotecă în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Optimizarea fiscală în administrarea afacerilor  organizațiilor industriale transfrontaliere / Tax Optimisation in Business Management of Cross-Border Industrial Organisations,

elaborată de doamna

MANEA Mariana

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing.ec. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Doina BANCIU
Referent Prof.univ.dr.ec. Marin ANDREICA
Referent Conf.univ.dr.ing. Magdalena ROȘU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.