In data de 30.03.2023, la ora 10.00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala

ELA 217 b,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contributions on the Boundary Layer Flow Numerical Modelling in Turbulent Regime / Contribuții la modelarea numerică a curgerii în stratul limită în regim turbulent

elaborată de

 GRECU Ionuț Stelian

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea

PRENUMELE ŞI NUMELE  CALITATEA
Prof.dr.ing.  Radu-Florin PORUMB PREŞEDINTE
Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. dr. ing. Michel CERVANTES REFERENT
Prof. dr. ing. Andrei Mugur GEORGESCU REFERENT
Conf. dr. ing. Costin Ioan COȘOIU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313