In data de 3.02.2023, la ora 13.00, va avea loc in sala PR 105, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Number Representation Systems in Computer Engineering / Sisteme de reprezentare a numerelor în ingineria calculatoarelor

a candidatului

CIOCÎRLAN Ștefan-Dan

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.dr.ing.  Florin POP PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  Răzvan Victor RUGHINIȘ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  Nicolae ȚĂPUȘ REFERENT
Prof. Dr. Ioan BICĂ REFERENT
Conf. Dr. Ing. Ovidiu STAN REFERENT

Persoanele interesate pot participa, si on-line, la sedinta de dezbatere si susţinere publică prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.