În data de 24.10.2023, la ora 14:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conf.1 , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Nanostructuri pe bază de oxizi de fier cu aplicații în oncologie / Iron Oxide-Based Nanostructures with Applications in Oncology

 elaborata de doamna

LUNGU Iulia Ioana

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ADELINA IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. MIRCEA BEURAN REFERENT
C.S.I dr. FLORIAN DUMITRACHE REFERENT
Prof.dr.ing. ALEXANDRU GRUMEZESCU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313