MODELING AND SCHEDULING UNDER SERVICE LEVEL AGREEMENT CONSTRAINTS IN CLOUD COMPUTING

In data de 12 Iunie 2020, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare,
sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, pe canalul
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93f198282329455992934bd0dfe30514%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa21c49-e57f-4ef4-9283-1a2aefeba6d7&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac),
a tezei de doctorat cu titlul
MODELING AND SCHEDULING UNDER SERVICE LEVEL AGREEMENT CONSTRAINTS IN CLOUD COMPUTING

a candidatului:
IORDACHE GEORGE VALENTIN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,
domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Anunt sustinere publica

Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA – PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. FLORIN POP – CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ION BICA – REFERENT
C.S. I dr.ing. GABRIEL NEAGU – REFERENT
Prof.dr.ing. CIPRIAN DOBRE – REFERENT

Persoanele interesate pot participa la sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.