In data de 27.10.2023, ora 10:00,  în Sala CB 210  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Model generalizat pentru analiza proceselor de producţie / Generalized Model For Production Process Analysis
elaborată de domnul

ENACHE Florin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Ștefan VELICU
Referent Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ
Referent Prof.univ.dr.ing. Lidia NICULIȚĂ
Referent Prof.univ.dr.ing. Constantin DOGARIU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.