In data de 13.05.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:


Materiale pe bază de boruri și pământuri rare pentru aplicații energetice / Boron and Rare Earths Based Materials for Energy Applications


elaborată de domnul

Mihai – Alexandru GRIGOROȘCUȚĂ,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN


în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR,  

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI OVIDIU COJOCARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.Cercetător VALENTIN MIHAILOV MEMBRU
C.S.I dr.ing. PETRE BĂDICĂ MEMBRU
Conf.dr.ing. MIHAI BRÂNZEI MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com;                      gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313