În data de 19.10.2023, la ora 10:00, în sala EC 201,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode electromagnetice în studiul proceselor biomedicale / Electromagnetic Methods in Biomedical Processes Study
elaborată de

GOGONEAȚĂ Elena – Sorina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. EMIL CAZACU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU MIHAIL MOREGA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
CS I.dr.ing. MĂRIOARA AVRAM REFERENT
Prof.dr.ing. RADU GEORGE CIORAP REFERENT
Prof.dr.ing. LAURENȚIU MARIUS DUMITRAN REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.