În data de 19.10.2023, la ora 14:30,  sala L 121, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Modificarea suprafețelor implantabile de titan cu structuri bioinspirate / Titanium Implant Surfaces Modification with Bioinspired Structures

elaborata de doamna

OLARU (PĂUN) Angela Gabriela

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ILEANA RAU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTIAN PÎRVU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. CRISTINA PÎRVU REFERENT
Conf.dr. ELENA VULPAȘU REFERENT
Conf.dr. SIMONA POPESCU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313