În data de 19.10.2023, la ora 13:00,  sala L 121, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode electrochimice avansate de oxidare a poluanților organici / Advanced Electrochemical Methods for Organic Pollutants Oxidation

elaborata de doamna:

IRODIA Roberta Geanina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. CRISTINA ORBECI PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTIAN PÎRVU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.I dr. NICOLAE SPĂTARU REFERENT
Conf.dr. ELENA VULPAȘU REFERENT
Conf.dr. MIHAELA MÎNDROIU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313