În data de 30.10.2023, ora 13:00,  în Sala  CB 210  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Metodă de analiză și evaluare pentru organizații economice în contextul evoluției acestora către industria 4.0 / Method of Analysis and Evaluation for Economic Organisations in the Context of their Evolution towards Industry 4.0

elaborată de domnul

BAICU Andrei – Valentin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Nicoleta Luminița CĂRUȚAȘU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Costel Emil COTEȚ
Referent Prof.univ.dr.ing. Cătălin Gabriel DUMITRAȘ
Referent Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin COFARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.