In data de 30.06.2023, la ora 13:00,  sala L 106, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Membrane si procese de membrana in transportul, separarea si sinteza de produsi cu implicatii in medicina sportiva / Membranes And Membrane Processes In The Transport,Separation And Synthesis Of Products With Implications In Sports Medicine

elaborata de doamna:

PANCESCU Florentina Mihaela

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. IOAN STEFAN VOICU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
 Prof.dr.ing. GABRIEL LUCIAN RADU REFERENT
Prof.dr. MARIA TOMOAIA-COTISEL REFERENT
Prof.dr. RODICA MARIANA ION REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313