In data de 13.12.2021, la ora 12:00,  sala A 040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Membrane compozite şi derivatizate pentru extracţia de gadoliniu din apa grea virgină de moderator / Composite and Derivatized Membranes for the Extraction of Gadolinium from Moderator’s Virgin Heavy Water

 elaborată de doamna

MUHULEȚ (ȘERBĂNESCU) Oana Steluța,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.Habil dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. IOAN ȘTEFAN VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. DIANA LUCIANA CURSARU MEMBRU
Prof.dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ MEMBRU
Prof.dr.ing. CRISTINA ORBECI MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313