In data de 29.07.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MATERIALE OXIDICE CU PROPRIETĂȚI CATALITICE AVANSATE OBȚINUTE PRIN VALORIFICAREA UNOR DEȘEURI INDUSTRIALE / OXIDIC MATERIALS WITH ADVANCED CATALYTIC PROPERTIES OBTAINED FROM INDUSTRIAL WASTES


elaborată de

BURLACU IASMINA – FLORINA

Rezumat Ro / Rezumat En


în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat  INGINERIA MATERIALELOR,  

componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.habil.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC – Presedinte

Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU – Conducator de doctorat

Prof.dr.chim. ECATERINA MATEI – Conducator de doctorat

Conf.dr.ing. LIDIA GABRIELA FAVIER – Membru

Prof.dr.ing. RODICA MARIANA IONMembru

Prof.dr.ing. CRISTINA ORBECIMembru

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: cpredescu56@yahoo.com; gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313