MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU ROL FOTOCATALITIC IN PROCESELE DE EPURARE A APELOR / NANOSTRUCTURED MATERIALS WITH A PHOTOCATALYTIC ROLE IN THE WATER TREATMENT PROCESSES

In data de 27.08.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU ROL FOTOCATALITIC IN PROCESELE DE EPURARE A APELOR / NANOSTRUCTURED MATERIALS WITH A PHOTOCATALYTIC ROLE IN
THE WATER TREATMENT PROCESSES

elaborată de

DRĂGAN (TARCEA) CLAUDIA IONELA,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIA MATERIALELOR,  

REZULTAT_RO

REZULTAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.habil.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIACPREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCUCONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.chim. ECATERINA MATEICONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. LIDIA GABRIELA FAVIERMEMBRU
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BACIUMEMBRU
Prof.dr.ing. ALEXANDRA BANUMEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: cpredescu56@yahoo.com; gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313

Data: 05.08.2020