In data de 20.11.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Industrială și Robotică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE REPARARE PRIN SUDARE LA ÎMBINĂRI CU ACCESIBILITATE REDUSĂ / OPTIMIZATION OF REPAIR-BY-WELDING TECHNOLOGIES ON LOW-ACCESS JOINTS elaborată de doamna

IONESCU S. Florina,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE INDUSTRIALĂ,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SOLOMON CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.dr.ing. Theodor MACHEDON PISU MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. Dănuț MIHĂILESCU MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. Ionelia VOICULESCU MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: marian.gheorghe@upb.ro  și carmen.postelnicu@upb.ro Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313