În data de 05.04.2021, la ora 15:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Optimizarea surselor hibride de putere bazate pe energii regenerabile / Optimization of Hybrid Power Sources Bazed on Renewable Energies

elaborată de

 Ioan – Cristian HOARCĂ,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICU BIZON CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ADRIANA FLORESCU REFERENT
C.S.I dr.ing. MIHAI CULCER REFERENT
Conf.dr.ing. MIHAI OPROESCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313