În data de 20.06.2022, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational Intelligence Applied to Electronic Systems used in Nuclear Engineering

elaborată de

STĂNICĂ Dorin-Mirel,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICU BIZON CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  RADU-EMIL PRECUP REFERENT
Prof.dr.ing. ADRIANA FLORESCU REFERENT
Prof.dr.ing.  IOAN LIȚĂ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313